Fotograficzne ABC - odcinek pierwszy

FOTOGRAFICZNE ABC

Odcinek pierwszy

Podstawy

Na początek kilka krótkich informacji o tym, czym jest fotografia. Wg mnie to jest minimum, o którym każdy powinien wiedzieć.
Na początek definicja:
Fotografia (gr.φως, phōs, D. phōtós – światło; gráphō – piszę, graphein – rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wykorzystanie układu optycznego.
A jak powstaje zdjęcie? Sam sposób w jaki to działa nie zmienił się. Zmieniła się tylko technologia. W dzisiejszych czasach matówka z umieszczoną na niej światłoczułą kliszą fotograficzną aparatu została zastąpiona matrycą światłoczułą. Jednak schemat działania jest taki sam. W czasie naświetlania światło przechodząc przez obiektyw trafia do elementu światłoczułego. Na nim powstaje pomniejszony i odwrócony obraz fotografowanego przedmiotu.

Przedstawiony na rysunku schemat to najprostszy rodzaj aparatu fotograficznego zwany Camerą Obscura. Do jej budowy potrzebne jest pudło z czarnym wnętrzem. Na jednej ściance znajduje się mały otwór. Jeśli teraz ten otwór zostanie skierowany w jakąś stronę, to widok tej części otoczenia będzie widoczny we wnętrzu pudła jako odwrócony. Wnętrze musi być czarne aby promienie światła, które wpadną do środka nie odbijały się od ścian i nie rozpraszały się. Mały otwór wymusza wpadanie światła do wnętrza pudła tylko z określonych kierunków. Oznacza to, że na wewnętrznych ściankach, w określonym miejscu może padać światło tylko z określonego kierunku. W ten sposób powstaje obraz tego co jest na zewnątrz pudła.

Na podobnej zasadzie działa każdy aparat fotograficzny. Oczywiście zamiast otworu, przez który wpada światło, zastosowano w nim obiektyw.
Podstawowymi elementami, z których zbudowany jest każdy aparat fotograficzny są:
• Obiektyw
• Przysłona
• Migawka
• Element światłoczuły (matryca, błona fotograficzna)
• Korpus z elektroniką, kartą pamięci i przyciskami


W następnych odcinkach omówimy sobie szczegółowo te elementy i wskażemy zasady ich działania.

Free Joomla! templates by AgeThemes