Fotograficzne ABC - odcinek trzeci

FOTOGRAFICZNE ABC

Odcinek trzeci

Podział obiektywów

Obiektywy dzielimy ze względu na:
- kąt widzenia obiektywu;
- zakres ogniskowych;
- przeznaczenie;
- rodzaj aparatu, z którym dany obiektyw współpracuje oraz wielkość jego matrycy;
Podział obiektywów ze względu na kąt widzenia:
- obiektywy standardowe - to obiektywy przy użyciu których uzyskiwany jest obraz z perspektywą zbliżoną do tej jaka jest widziana ludzkim okiem.

Wartość ogniskowej, która decyduje o tym czy obiektyw jest standardowy zależy od wielkości klatki filmowej lub sensora cyfrowego aparatu. Przyjmuje się, że obiektyw standardowy ma ogniskową zbliżoną do przekątnej klatki (matrycy). I tak aparaty pełnoklatkowe (24x36 mm) przekątna 43 mm – ogniskowa 50 mm. Dla aparatów z matrycą APS-C/DX obiektyw ma ogniskową 35 mm (chociaż przekątna matrycy wynosi 28 mm)
Obiektyw standardowy to obiektyw uniwersalny.

- obiektywy szerokokątne - to obiektywy o ogniskowej krótszej od przekątnej kadru (matrycy), a więc ich kąt widzenia jest szerszy niż obiektywów standardowych. Najczęściej obiektywy szerokokątne wykorzystujemy do fotografowania w ciasnych pomieszczeniach lub wykonywaniu zdjęć krajobrazu i architektury.

- obiektywy długoogniskowe (wąskokątne, teleobiektywy)-teoretycznie każdy obiektyw długoogniskowy jest to obiektyw, którego ogniskowa jest dłuższa od średnicy tworzonego obrazu czyli jest dłuższa od ogniskowej standardowej.

Przyjmuje się zatem,że typowe obiektywy długoogniskowe mają ogniskową dłuższą co najmniej dwa razy od średnicy obrazu i nazywa je się ze względu na zastosowanie obiektywami wąskokątnymi czyli obiektywami do fotografowania zbliżeń. Dla małego obrazka można przyjąć, że obiektywy wąskokątne mają ogniskową większą niż 100 mm.
Szczególną odmianą obiektywów długoogniskowych są teleobiektywy czyli obiektywy tak skonstruowane , że całkowita długość obudowy obiektywu jest znacznie krótsza niż wynikałoby to z długości ogniskowej.
Potocznie mianem teleobiektywu określa się każdy obiektyw waskokątny.

 

Free Joomla! templates by AgeThemes