Fotograficzne ABC - odcinek czwarty

FOTOGRAFICZNE ABC
Odcinek czwarty
Podział obiektywów ze względu na zakres ogniskowych:
- obiektywy stało ogniskowe – są to obiektywy w których w przeciwieństwie do obiektywów zmienno ogniskowych ogniskowa jest stała. Najczęściej spotykanym obiektywem stało ogniskowym jest obiektyw o ogniskowej 50 mm zwanym popularnie obiektywem standardowym do aparatów małoobrazkowych na film 24x36 mm. Popularne wielkości to też 24 mm,35 mm i 90 mm.
Przeważnie obiektyw stało ogniskowy jest prostszy w konstrukcji, lżejszy i ma wyższą rozdzielczość, większą jasność i mniejsze wady optyczne niż obiektyw zmienno ogniskowy przy tej samej ogniskowej. Dlatego wielu fotografujących do wykonywania zdjęć, które wymagają najwyższej jakości obrazu używa wyłącznie obiektywów stało ogniskowych.
- obiektywy stało zmienno ogniskowe (zoomy) – obiektyw zmienno ogniskowy tzw. zoom jest to rodzaj obiektywu fotograficznego , w którym możliwa jest płynna regulacja długości ogniskowej zwykle bez zmiany perspektywy i płaszczyzny ogniskowania.
Zmiana ogniskowej realizowana jest przy pomocy grupy soczewek, która przesuwa się wzdłuż osi optycznej obiektywu. Wymaga to zastosowania większej ilości soczewek co pociąga za sobą obniżenie zdolności rozdzielczej obiektywu.

Free Joomla! templates by AgeThemes