O fotografii prawie wszystko

Architektura miejska

Architektura miejska

Dzisiejsza zabudowa miejska, o czym niektórzy zapominają stanowi doskonały temat w fotografii.

Niektóre budynki, pomimo tego, że nie zabytkami warte są uwiecznienia. Oczywiście odpowiednio skadrowane i pokazane.

Przykłady zabudowy miejskiej